ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CYBER RISK

H προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων είναι απολύτως απαραίτητη, σε όλους τους επαγγελματίες, αλλά κυρίως σε αυτούς που διατηρούν ηλεκτρονικά ή ακόμη και σε φυσική μορφή, αρχεία με προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών
τους (πχ ιατροί, κλινικές κ.λ.π.).

 

Καλύψεις:

 

  • Διαχείριση γεγονότων
  • Υποχρεώσεις Προστασίας Προσωπικών
  • ∆εδομένων
  • Προσωπικές και Εταιρικές Πληροφορίες
  • Αστοχία Ασφάλειας
  • Παράλειψη Γνωστοποίησης
  • Κάλυψη Ψηφιακών Μέσων
  • Κάλυψη ∆ιακοπής Λειτουργίας ∆ικτύου
  • Κάλυψη Εκβιασμού Αποκάλυψης Προσωπικών
  • ∆εδομένων στον Κυβερνοχώρο