ΙΔΙΩΤΕΣ - ΥΓΕΙΑ

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Οφείλουμε να την προστατεύουμε και να δρούμε
με βάση την πρόληψη και όχι την θεραπεία. Όταν όμως η θεραπεία είναι αναπόφευκτη, ένα ιδιωτικό
πρόγραμμα νοσηλείας, θα βοηθήσει να νοσηλευτούμε άμεσα και αξιοπρεπώς σε ιδιωτικό ή κρατικό
νοσοκομείο.

Οι παροχές στον τομέα της υγείας φθίνουν συνεχώς λόγω της κρίσης. Νοσοκομεία καταργούνται ή
συγχωνεύονται, τα κρατικά ταμεία μειώνουν τις παροχές τους, ενώ η ιατρική επιστήμη αναπτύσσει
πρωτοποριακές μεθόδους ίασης και χειρουργικές τεχνικές. Ένα νοσηλευτικό πρόγραμμα μπορεί να
εξασφαλίσει άμεση εισαγωγή στο νοσηλευτικό ίδρυμα της επιλογής μας, χωρίς να χρειαστεί να
περιμένουμε σε λίστα αναμονής και καλύπτοντας σημαντικά έξοδα νοσηλείας. Άλλωστε τα
περισσότερα προγράμματα νοσηλείας έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν παράλληλα με την κρατική
ασφάλιση, καλύπτοντας το μέρος των νοσηλίων που υπερβαίνει το καλυπτόμενο από το κρατικό
ταμείο.

Τα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας εξασφαλίζουν στους δικαιούχους τους αξιοπρεπή νοσηλευτική και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μακριά από τη γραφειοκρατία και αναμονή του δημόσιου
συστήματος υγείας.

Επιπλέον η ασφαλιστική εταιρεία σας εγγυάται ότι θα καλύψει κάθε έξοδο της νοσηλείας σας σε όλα
τα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία της χώρας μέχρι το συμφωνηθέν ανώτατο όριο ευθύνης
Ένα πρωτοβάθμιο συμβόλαιο υγείας σας καλύπτει κάθε έξοδο διαγνωστικών εξετάσεων από
ασθένεια ή ατύχημα σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας. Γρήγορα, άμεσα και χωρίς περιττές
καθυστερήσεις όπως συμβαίνει στο δημόσιο.
Τέλος ένα συμβόλαιο υγείας μπορεί να σας εξασφαλίσει επείγουσα αερομεταφορά σε περίπτωση που
την χρειαστείς. Μια πολύ σημαντική κάλυψη μιας και ζούμε στην Ελλάδα. Μια χώρα με αρκετές
δυσπρόσιτες περιοχές (ορεινά χωριά, απομακρυσμένα νησιά κ.α.)
Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν τα έξοδα εάν πραγματοποιηθεί νοσηλεία σε
νοσοκομείο και του εξωτερικού. Μια επιλογή που με τη δημόσια ασφάλιση είναι αδύνατη.

Μαζί μπορούμε να βρούμε τη καλύτερη δυνατή λύση και να προσαρμόσουμε το συμβόλαιο στα μέτρα
σας βάσει των αναγκών σας και των οικονομικών δυνατοτήτων σας.