ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Τα στελέχη των επιχειρήσεων συχνά ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Εάν υπάρξει ανάγκη έκτακτης νοσηλείας στο εξωτερικό, η επιχείρηση συχνά καλείται να αναλάβει τόσο τη φροντίδα όσο και τα αυξημένα έξοδα που προκύπτουν Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση Στελεχών προσφέρεται από έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης και καλύπτει τα έκτακτα έξοδα που μπορεί να προκύψουν με ιδανικό τρόπο καθώς προσφέρει:
  • Κάλυψη σε όλο το κόσμο
  • Απευθείας Πληρωμή
  • 100% κάλυψη
  • Χωρίς Ανώτατο Όριο Εξόδων

Ενδεικτικά παραδείγματα κάλυψης:
  • Εκτακτη Διακοπή ταξιδίου καλύπτοντας τα κόστη επιστροφής και τα μη επιστρεφόμενα λοιπά έξοδα
  • Καθυστέρηση ταξιδίου
  • Ακύρωση ταξιδίου λόγω μεγάλης καθυστέρησης (πχ. αναβολή επαγγελματικής συνάντησης)
  • Ασφάλιση Αποσκευών σε απώλεια ή καθυστερημένη άφιξη καλύπτοντας τυχόν έκτακτα έξοδα
  • Έκτακτα έξοδα Υγείας καλύπτοντας εξολοκλήρου σε έκτακτο περιστατικό ασθένειας ή ατυχήματος τη νοσοκομειακή κάλυψη, την αντιμετώπιση του πόνου σε οδοντιατρικό περιστατικό και την υγειονομική μεταφορά στη χώρα μόνιμης διαμονής.