ΙΔΙΩΤΕΣ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ένα ταξίδι αποτελεί πάντοτε τον καλύτερο τρόπο απόδρασης από την καθημερινότητα. Έχετε την
ευκαιρία να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να ανοίξετε τον δρόμο για νέες εμπειρίες ζωής.
Γιατί κάθε ταξίδι είναι διαφορετικό, όπως ο κάθε ταξιδιώτης.

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης σας εξασφαλίζει μια σειρά από ταξιδιωτικές
καλύψεις για συνηθισμένα απρόοπτα, όπως η καθυστέρηση πτήσης, η απώλεια αποσκευών και
εγγράφων ή η ακύρωση ενός προγραμματισμένου ταξιδιού. Ακόμα, σας εξασφαλίζει νομική
υποστήριξη σε περίπτωση που τη χρειαστείτε.