ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΙΔΙΩΤΕΣ

Τα ατυχήματα αποτελούν μία δυσάρεστη αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη (πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.). Είναι σημαντικό, τόσο για εμάς όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μπορούμε να προστατευτούμε από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος.

Τα προγράμματα προσωπικών ατυχημάτων έχουν ετήσια διάρκεια και ανάλογα με αυτό που θα επιλέξετε, περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

  • Απώλεια ζωής από ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
  • Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια
  • Χειρουργικό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια
  • Πρόσκαιρη ανικανότητα προς εργασία από ατύχημα ή ασθένεια
  • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα
  • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα.

Η Προστασία Ατυχήματος είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, που σας καλύπτει από τις συνέπειες οποιουδήποτε ατυχήματος προστατεύοντας το εισόδημά σας ή εξασφαλίζοντας τους δικούς σας ανθρώπους τη στιγμή που θα το έχουν πραγματικά ανάγκη.