ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα,
αλλά και σε συλλόγους, σωματεία που θέλουν να ασφαλίσουν τα μέλη ή το προσωπικό τους.

 

5 λόγοι για τους οποίους όλοι οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν ομαδική ασφάλιση στους υπαλλήλους
τους:


1) Βελτιώνουν τις σχέσεις Διοίκησης – Εργαζομένων
2) Προσελκύουν και συγκρατούν τους αξιόλογους εργαζομένους στην επιχείρηση
3) Αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας
4) Είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της δικής σας επιχειρήσεως
5) Συμβάλλουν στην ταχύτερη αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών

 

Τέλος, ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης αποφέρει σημαντικά οικονομικά & φορολογικά οφέλη στην
επιχείρηση. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το κόστος ασφάλισης θεωρείται έξοδο που εκπίπτει μέχρι €
1.500 ανά ασφαλισμένο εργαζόμενο.