ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σήμερα ο επιχειρηματίας εξασκώντας την εμπορική ή την
επαγγελματική του δραστηριότητα σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας η πολυπλοκότητα και η
πληθώρα των νόμων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βρει το δίκιο του, η ανάγκη για
απόλυτα εξειδικευμένες νομικές συμβουλές στους τομείς που τον ενδιαφέρουν και το συνεχώς
αυξανόμενο κόστος της αντιμετώπισης μιας δικαστικής αναμέτρησης, απαιτούν μια αξιόπιστη
ασφαλιστική κάλυψη Νομικής Προστασίας.

 

Ο κάθε επαγγελματίας, ανάλογα πάντα με το είδος και τη φύση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, θα πρέπει να το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης νομικής προστασίας.