ΙΔΙΩΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η κατοικία μας είναι το πιο πολύτιμο υλικό αγαθό που πιθανόν να αποκτήσουμε στη ζωή μας. Ένα
αγαθό για το οποίο μπορεί να έχουμε χρεωθεί να έχουμε μοχθήσει για να το απολαμβάνουμε καθημερινά με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα μας η ασφάλιση της διότι παράλληλα διασφαλίζουμε ότι σε ένα
ξαφνικό και αιφνίδιο γεγονός δεν θα απολέσουμε αυτό που χρόνια πασχίζαμε να αποκτήσουμε.

6 λόγοι για να ασφαλίσομε την κατοικία μας:

 • H Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλή σεισμικότητα
 • Η Ελλάδα έχει μεγάλο αριθμό πυρκαγιών (& εμπρησμών) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
 • Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης
 • Σε πολλές περιπτώσεις, η ασφάλεια κατοικίας έχει αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο. Η
  συγκεκριμένη ασφάλεια ονομάζεται ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας
 • Οι καταστροφές από πλημμύρες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια
  λόγω της κλιματικής αλλαγής
 • Η κρίση καθιστά την ασφάλιση κατοικίας περισσότερο αναγκαία, γιατί σε περίπτωση ζημιάς,
  οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τους πόρους να την αποκαταστήσουν με δικά τους κεφάλαια αλλά ούτε
  και τη δυνατότητα δανειοδότησης

Μαζί μπορούμε να βρούμε τα πληρέστερα πακέτα ασφάλισης της κατοικίας σας, στην χαμηλότερη τιμή
της αγοράς.