ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ

Μια επιχείρηση ασφαλίζοντας μαζικά το στόλο των οχημάτων της πετυχαίνει μείωση χρόνου
διαχείρησης, καλύτερο έλεγχο των ανανεώσεων και μικρότερο κόστος ασφάλισης.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης πακέτων ασφάλισης σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης