ΣΥΝΤΑΞΗ - ΙΔΙΩΤΕΣ

Οι δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τρέχον ασφαλιστικό
σύστημα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για σύγχρονες συνταξιοδοτικές και αποταμιευτικές λύσεις,
που μπορούν να παρέχουν σιγουριά για το μέλλον.

 

Σε ολόκληρο τον οικονομικά αναπτυγμένο κόσμο, η γήρανση του πληθυσμού και η υπογεννητικότητα
απειλούν τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει λοιπόν από σήμερα
κιόλας να σχεδιάσουμε τη δημιουργία ενός πρόσθετου κεφαλαίου για τα χρόνια που έρχονται μέσα
από ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης. Να μεριμνήσουμε άμεσα, ενώ παράλληλα να
εμπλουτίσουμε τη συνταξιοδοτική μας αποταμίευση με ασφαλιστικές καλύψεις, έτσι ώστε να
διασφαλίσουμε ροές εισοδήματος ακόμα και αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο στη ζωή μας.

 

Η διασφάλιση του μελλοντικού βιοτικού μας επιπέδου, αλλά και η οικονομική ανεξαρτησία, μάς εξασφαλίζουν μια ζωή σύμφωνα με τους δικούς μας όρους.