ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΙΔΙΩΤΕΣ

Φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς ασφάλιση οχημάτων.

Οι άνθρωποι που ευθύνονται σε περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει να πληρώνουν χρήματα για τα
θύματα του ατυχήματος για πολλά χρόνια. Για όσους έχουν τραυματιστεί σε ατύχημα χωρίς δική τους
υπαιτιότητα, η ιατρική περίθαλψη, η επισκευή του οχήματός τους και άλλα έξοδα καταβάλλονται από
την ασφαλιστική εταιρία του προσώπου που ήταν υπεύθυνος για το ατύχημα. Αν το πρόσωπο το οποίο
ήταν υπεύθυνο για το ατύχημα, δεν έχει ασφάλιση, τότε θα πρέπει να καταβάλει τα έξοδα από την
τσέπη του.

Όλοι γνωρίζουμε οτι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, επειδή δεν είχαν
πληρώσει το ελάχιστο κόστος της ύπαρξης ασφάλισης αυτοκινήτου για την πρόληψη τέτοιων ζημιών.
Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε οτι είναι πολύ σημαντικό να

1) Να επιλέξετε τη καλύτερη ασφαλιστική εταιρία ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις δυνατότητες
σας,
2) Να επανεξετάσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας και να βεβαιώνεστε ότι το έχετε κατανοήσει καθώς η πολιτική κάθε εταιρίας είναι διαφορετική. 

Για αυτό το λόγο είναι καλύτερα να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας ο οποίος θα σας καθοδηγήσει
στη σωστή απόφαση ανάλογα με τις ανάγκες σας και την οικονομική σας δυνατότητα.