ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ

Η ασφάλιση της επιχείρησης αποτελεί μια επένδυση που μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια για το μέλλον
της. Η ασφάλιση του επαγγελματικού χώρου από τον οποιονδήποτε κίνδυνο εσείς κρίνεται ότι
διατρέχει η επιχείρηση σας, είναι αναγκαία προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία που
αποκτήθηκε με μόχθο.

 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να εγγυηθούν την προστασία του περιεχομένου της επιχείρησης,
του ανθρώπινου δυναμικού και των πελατών της. Η προστασία από τον κίνδυνο πυρός, ασφάλεια
καιρικών φαινομένων, κακόβουλων ενεργειών, κλοπής, σεισμών, τρομοκρατικών ενεργειών και πολλών
ακόμη είναι ορισμένες από τις καλύψεις που μπορεί να σας προσφέρει η σωστή ασφάλιση της
επιχείρησης.

 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ακόμη, ότι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την ασφάλιση της
επιχείρησης, είναι η δραστηριότητα αυτής, καθώς καθορίζει την «επικινδυνότητα» της (π.χ.
γυμναστήριο, εστιατόριο, βιβλιοπωλείο, βουλκανιζατέρ κ.α.).


Τα οφέλη για μια επιχείρηση είναι:

 

1)Άμεση αποκατάσταση της ζημιάς που δύναται να υποστούν τα περιουσιακά στοιχεία μιας
επιχείρησης
2)Προστασία του ενεργητικού μιας επιχείρησης
3)Διασφάλιση συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας